Valikko

Esteetön matkailu, inklusiivisuus ja eksklusiivisuus

Inklusiivinen matkailu ja eksklusiivinen matkailu ovat molemmat matkailun tämän hetken trendejä. Termeinä ne ovat kuitenkin toistensa vastakohtia. Inklusiivisuus tarkoittaa muun muassa sisällyttävää ja mukaan ottavaa ja eksklusiivisuus taas pois sulkevaa ja valikoivaa. Miten esteetön matkailu voi olla samaan aikaan inklusiivista ja eksklusiivista?

Inklusiivinen matkailu

Inklusiivisesta matkailusta puhutaan tällä hetkellä paljon kansainvälisesti, mutta ihanan enenevässä määrin myös Suomessa. Inklusiivinen matkailu on käsitteenä laajempi kuin esteetön matkailu. Se lähtee ajatuksesta, että palveluiden suunnittelussa otetaan asiakkaiden tarpeet huomioon niin laajasti ja hyvin, että samaa palvelua pystyvät hyödyntämään kaikki riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, tavasta liikkua, aistia tai ymmärtää. Inklusiivisen matkailun synonyymeinä käytetään usein yhdenvertaista matkailua. Jos kuitenkin syvennyttäisiin tarkemmin inklusiivisuuden määritelmään, löytyisi näiden käsitteiden sisältä vielä syvempiä erovaisuuksia.

Inklusiivinen matkailu on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut koko ajan tausta-ajatukseni ja suunta, johon kannustan matkailualan yrityksiä kaikista vahvimmin. Esteettömyyttä tarvitsevat henkilöt eivät useinkaan toivo erityiskohtelua, eikä palveluiden käyttämisestä haluta tehdä erityistä numeroa, vaan ihmiset toivovat tasavertaista mahdollisuutta käyttää samoja palveluita kuin kaikki muutkin. Usein eri tavoin vammaisiin henkilöihin viitataan termillä ’erityisryhmät’. Termi on ihan oikea, mutta se kuitenkin synnyttää helposti mielikuvan siitä, että esteettömyyttä tai erityisjärjestelyjä tarvitsevat kulkevat aina ryhmissä. Näinhän se ei suinkaan ole. Esteettömyyttä tarvitsevat matkustavat yksin, kaksin, pienissä ryhmissä ja suurissa ryhmissä. Joskus ryhmässä on vain yksi jäsen, jolle esteettömyys on välttämätön osallistumisen edellytys ja joskus heitä voivat olla kaikki ryhmän jäsenet. Esteettömyys taas voi tarkoittaa eri ryhmän jäsenille hyvin eri asioita. Mahdollisimman inklusiivinen palvelu pystyy huomioimaan kaikki nämä eri tilanteet.

Eksklusiivinen matkailu

Eksklusiivisillä matkoilla viitataan matkailualalla useimmiten johonkin ainutkertaiseen, korkeatasoiseen, elämykselliseen ja yksilölliseen. Johonkin, mikä ei ole ihan kaikille. Usein eksklusiiviset matkat on kohdennettu vain tietylle ryhmälle. Tämän varjolla usein todetaan, ettei esteettömyyttä ole valitettavasti huomioitu, palvelun kun ei ole tarkoituskaan olla kaikille. Tässä kohdassa inklusiivisuus ja eksklusiivisuus kuitenkin risteävät. Esteettömyyttä tarvitseva ei lähde matkalle pelkästään esteettömyys edellä, vaan hän lähtee hakemaan samoja elämyksellisiä ja ainutkertaisia palveluja kuin muutkin. Eksklusiiviset elämysretket tai luksusmajoitus revontulia katsellen kiinnostavat yhtälailla esteettömyyttä tarvitsevia. Siksi inklusiivisuudesta eivät pääse eroon myöskään eksklusiivisten matkailupalveluiden tuottajat.

Tarvitaanko erillisiä, eksklusiivisia esteettömiä matkailupalveluita?

Jos tavoitellaan sitä, että matkailupalvelut olisivat kaikille saavutettavia ja inklusiivisiä, tarvitaanko erityisesti esteettömyyttä tarvitseville kohdennettuja matkailupalveluita? Tätä kysymystä olen pyöritellyt tasaisin väliajoin mielessäni kymmenen vuoden ajan esteettömän matkailun parissa työskennellessäni. Olen kohdannut esteettömyyttä tarvitsevia ihmisiä, jotka valitsevat mielellään hotellin, jossa palvelut on suunnattu erityisesti esteettömyyttä tarvitseville ja asiakkaat ovat erityisesti esteettömyyttä tarvitsevia. Tämä on lisännyt luottamusta siihen, että esteettömyys on oikeasti huomioitu. Yhtä paljon olen kohdannut esteettömyyttä tarvitsevia ihmisiä, jotka tietoisesti välttelevät erityisesti vammaisille henkilöille suunnattuja palveluja kokien ne liian erottelevina.

Olen ollut matkanjohtajana kymmenillä esteettömillä ryhmämatkoilla, joissa asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti esteettömyyttä tarvitsevia ja heidän seuralaisiaan. Näiden matkojen suunnittelussa on otettu esteettömyys huomioon matkan jokaisessa vaiheessa ja matkojen markkinointi on kohdennettu niille, jotka esteettömyydestä eniten hyötyvät. Näillä matkoilla ketään ei kuitenkaan suljeta pois ja erityisesti viime matkoilla mukana onkin ollut ilahduttavasti myös henkilöitä, jotka voisivat valita myös ei-esteettömän matkan. Vetämäni matkan sisältö ja kokonaisuus on kuitenkin saanut heidät valitsemaan juuri sen matkan, eikä esteettömyydestä ole haittaakaan ollut. Osa kokee nämä matkat hyvin eksklusiivisesti kohdennettuina ja valitsevat matkan ehkä juuri siksi: Luottamus omien tarpeiden huomiointiin on vahvempi kuin muilla matkoilla, sähköpyörätuolilla liikkuva matkanjohtaja lisää luottamusta ja ryhmä tukee ja ymmärtää, jos esimerkiksi paikasta toiseen siirtyminen vie enemmän aikaa. Myös tietyntyyppisillä matkoilla esteettömyyden huomiointi korostuu. Esimerkiksi safari Afrikassa vaatii sen verran paljon erityisjärjestelyjä, että moni valitsee erityisesti esteettömyyttä tarvitseville suunnatun matkan, vaikka esimerkiksi Kanariansaarilla pärjäisikin minkä tahansa ryhmän mukana.

Inklusiivisuus ja eksklusiivisuus kulkevat rinnakkain

Eksklusiivisia, erityisesti esteettömyyttä tarvitseville henkilöille suunnattuja palveluita tarvitaan niin kauan kuin kaikki matkailupalvelut eivät ole aidosti esteettömiä. Inklusiivisuuden tulee olla kuitenkin kaikessa ensisijainen suunta. Eksklusiivista, erityisesti esteettömyyttä tarvitseville kohdennettua viestintää tarvitaan kuitenkin kaikissa matkailupalveluissa nyt ja tulevaisuudessa. Esteettömyydestä viestimisestä voit lukea artikkelistani ”Miksi ja miten viestiä matkailupalveluiden esteettömyydestä?”.

Useissa maissa on paljon pelkästään esteettömiin matkoihin erikoistuneita matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä, jotka räätälöivät esteettömiä matkoja niin yksilöille kuin ryhmille. He etsivät muista maista luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kohdalla voi aidosti luottaa siihen, että esteettömyysasiat ovat hallussa myös jokaisella alihankkijalla. Tämä vaatii usein erikoistumista esteettömyyttä tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin, jotta syntyy syvempää osaamista. Suomessa on esteettömyyteen erikoistuneita toimijoita jonkin verran, mutta esimerkiksi esteettömälle ryhmämatkalle, jossa esteettömyyttä tarvitsevia olisi useita, Suomi tarjoaa hyvin vähän mahdollisuuksia, lähinnä rajallisen esteettömän majoituskapasiteetin vuoksi. Matkailupalveluita pitäisikin tarkastella hyvin laajasti inklusiivisuuden ja eksklusiivisuuden näkökulmista. Onnistuneeseen lopputulokseen ei yleensä päästä toteuttamalla vain lain vaatima minimitaso.

Julkaisen näillä sivuilla vuoden 2021 aikana erityisesti matkailualan toimijoille suunnattuja artikkeleita, jotka käsittelevät esteettömän matkailun nykytilaa ja antavat vinkkejä esteettömän matkailun kehittämiseen. Kokemuksiani eri kohteista ja käytännön vinkkejä esteettömän matkaan löydät Palmuasema-blogistani.

No Comments

    Leave a Reply